Bogstadvannet

Bogstadvannet

300.00 600.00

Format: 30*40 cm / Papir: Munken Polar Matt, 170 g 

Fri frakt til hele Norge

Bogstadvannet har navn Bogstad gård, som tilhørte klosteret på Hovedøya under middelalderen. Etter noen hundre år i diverse privat eie ble gården overtatt av Peder Anker, som senere skulle bli Norges første statsminister da grunnloven ble undertegnet i 1814. Anker var i flere tiår blant Norges betydeligste godseiere, med Bærums Verk og tilhørende skoger, samt Moss og Hakadal jernverker. Sammen med sine fettere svindlet Peder Anker inn i adelsstanden ved å påstå at familien stammet fra den svenske adelsslekten Anckar som døde ut i 1645. Bogstad var Ankers hovedgård og her endret og utvidet han den gamle barokkhagen til en hage i engelsk stil. Etter Ankers død var herregården i den inngiftede Wedel Jarlsberg-familien, som inkluderte grev Herman Wedel Jarlsberg og baron Herman Wedel Jarlsberg, sitt eie i mer enn 100 år. Eiendommen ble overdratt til Oslo kommune i 1955, unntatt 130 mål park og terreng rundt hovedgården, som ble gitt av arvingene til Bogstad stiftelse.

sale
Add To Cart